யாழ் மண்ணில் முதல் அறிவியல் வானொலி

இமை fm உங்களுக்காக உடுப்பிட்டி வல்வெட்டித்துறை யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து.

இமை fm Facebook

அறிவியலுக்கான புதிய பயணம்...தமிழர்களின் கலைகளின் காவலனாக கல்வி கற்கும் மாணவர்களின் ஆசானாக..இசைப்பரவசத்தை அள்ளி வழங்கும் வானொலியாக இமை FM யாழ்மண்ணின் முதல் அறிவியல் வானொலி

Imai FM

இமை FMஇன் சிறப்புச்சலுகை தங்கள் நிறுவன விளம்பரங்களுக்கு மாதம் 5000ரூபாய் கட்டணம் மட்டுமே.
விளம்பரங்களை இமைFM சிறப்பு நேரலை நிகழ்ச்சிகளிலும் நாள் முழுவதும் சேர்க்கப்படும் தொடர்புகளுக்கு இமைFMசந்தைப்படுத்தல் பிரிவு 0779955541

Imai FM

உங்களுக்கான இணையத்தள சேவையினை நாம் வழங்க காத்திருக்கிறோம். தொடர்புகளுக்கு 0766881010. www.ixeun.com

Imai fm

இமை fm உங்களுக்காக உடுப்பிட்டி வல்வெட்டித்துறை யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து.